Zateplení budovy Obchodní akademie

Popis projektu

Nositel projektu

SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav

Detaily o projektu

Místo realizace:
Břeclav, okres Břeclav
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Finanční náročnost:
20000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů (tCO2ekv./rok):
0
Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (MW):
0
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů (GJ):
0
Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách (GJ/rok):
0
Snížení emisí tuhých znečišťujících látek (t/rok):
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz