Hrušovany n.Jev. ž.st. Přestupní uzel IDS JMK

Popis projektu

Modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu (přestupní uzly)

Nositel projektu

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Detaily o projektu

Místo realizace:
Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Finanční náročnost:
8700 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2017
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Počet vytvořených parkovacích míst:
0
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě:
0
Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy:
0
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu:
0
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě:
0
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km):
0
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km):
0
Počet parkovacích míst pro jízdní kola:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Jan Zouhar
telefon: 547 120 300
email: zouhar@susjmk.cz