Vzdělávání zaměstnanců vč. školící místnosti

Popis projektu

Nositel projektu

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Detaily o projektu

Místo realizace:
Hodonín, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
IP2.2_SC2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity
Finanční náročnost:
4000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
únor/2016
Délka realizace:
5 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků :
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni :
0
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace :
0
Kapacita podpořených služeb :
0
Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče :
0
Počet nových podpořených programů podpory zdraví :
0
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) :
0
Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb :
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz