Nemocniční informační systém - NIS

Popis projektu

Nositel projektu

Nemocnice Kyjov, p.o.

Detaily o projektu

Místo realizace:
Kyjov, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Finanční náročnost:
6700 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Počet pořízených informačních systémů:
0
Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti:
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz