1. pracovní jednání RSK JMK

26.3.2015 0:30

Na ustavujícím jednání se v pondělí 31. března 2014 sešla v Brně pod vedením hejtmana Michala Haška Regionální stálá konference, která bude mít na jižní Moravě z pohledu principu partnerství veřejného i neziskového sektoru na starost čerpání fondů Evropské unie.

Nebude rozhodovat o jednotlivých projektech, ale bude mít roli plánovací a koordinační, monitorovací, bude schvalovat Regionální intervenční rámec, který má za cíl provázanost a koordinovanost investic do projektů financovaných EU.

 

zápis

prezentace

prezentace

 

    

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.