15. zasedání RSK JMK

21.5.2018 0:00

Z důvodu konání 10. Národní stálé konference, která se uskuteční 22. června, bylo již 15. jednání Regionální stálé konference přesunuto na termín 25. června od 13:00 hod. v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Jednání se uskuteční v místnosti č. 240 (druhé patro). Program jednání můžete nalézt na odkazu níže.

Pozvánka a program jednání 

Zápis včetně příloh

Doplnění projektů do seznamu RAP ze SC 1.1. IROP

      

      

      

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.