14. zasedání RSK JMK

16.2.2018 0:00

V pátek 23. února 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, v Brně uskuteční 14. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Program jednání můžete nalézt a odkazu níže.

Pozvánka

Zápis a přílohy 14. zasedání RSK JMK

        

         

         

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.