2018

30.10.2017 0:00

Přehled jednání RSK JMK v roce 2018:

23. 2. 2018

mimořádná změna termínu zasedání 25. 6. 2018

21. 9. 2018

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.