13. zasedání RSK JMK

24.10.2017 0:00

V pátek 22. září 2017 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, v Brně uskutečnilo 13. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Zasedání se zúčastnila vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje ministerstva pro místní rozvoj Ing. Radana Leistner Kratochvílová a vedoucí sekce řízení PhDr. Aleš Pekárek. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete na odkazech níže.

Pozvánka

Zápis včetně příloh

    

             

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.