3. pracovní jednání RSK JMK

26.3.2015 0:00

 

Pod vedením hejtmana Michala Haška se 7. dubna 2015 uskutečnilo 3. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Na jednání byl krajský zastupitel Zdeněk Peša zvolen náhradníkem člena Národní stálé konference, místopředsedou RSK JMK byl zvolen primátor statutárního města Brna Petr Vokřál. Zazněly zde informace o připravovaných projektech jižní Moravy a aktuálním stavu přípravy území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020. Představeny byly rovněž webové stránky www.rskjmk.cz.
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.
 

Pozvánka na 3. jednání RSK JMK dne 7.4.2015

Zápis z jednání RSK JMK

 

Přílohy zápisu RSK JMK:

Příloha č. 1 - pracovní skupiny

Příloha č. 2 - RAP JMK

Příloha č. 3 - projekty ze znevyhodněných území JMK

Příloha č. 4 - ISR BMO

Příloha č. 5 - Integrovaný nástroj CLLD - KS MAS Jihomoravský kraj

Příloha č. 5 - Integrovaný nástroj CLLD - KS MAS Jihomoravský kraj_2

Příloha č. 6 - Aktuální stav přípravy JMK na programové období 2014-2020

Příloha č. 7 - Prezenční listina 


 

   

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.