Pracovní skupina pro sociální oblast

26.3.2015 0:00

Pracovní skupina pro sociální oblast byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina pro sociální oblast poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb, které v Jihomoravském kraji zajišťují různí poskytovatelé. Pracovní skupinou budou vybírány, konzultovány a sledovány strategické projekty v oblasti poskytování sociálních služeb.

Složení PS pro sociální oblast:

Instituce Člen Náhradník Stránky

Odbor sociálních věcí KrÚ JMK

PhDr. Petr Horehleď
(garant pracovní skupiny)

horehled.petr@kr-jihomoravsky.cz

JUDr. Libuše Holasová

holasova.libuse@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz

Sokolnice

Mgr. Libor Beránek

starosta@sokolnice.cz

Jiří Životský

zivotsky@sokolnice.cz

www.sokolnice.cz
Diecézní charita Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

oldrich.haicman@charita.cz

Ing. Michal Vlasák

michal.vlasak@brno.charita.cz

www.dchb.charita.cz
IQ Roma servis, z. s.

Petr Máčal

petr.macal@iqrs.cz

 

 

www.iqrs.cz
Občanská poradna Brno

Mgr. Ladislav Ptáček

obcanskaporadna@volny.cz

Bc. Barbora Vyhnánková

poradna.brno@volny.cz

www.poradnabrno.eu
Krajský koordinátor pro romské záležitosti a referenta pro národnostní menšiny

Mgr. Ondřej Fišer

fiser.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Simona Neubauerová

neubauerova.simona@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno

Mgr. Eva Gregorová

gregorova.eva@brno.cz

Mgr. Monika Škorpíková

skorpikova.monika@brno.cz

www.brno.cz
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně

Ing. Jiří Frolec

jiri.frolec@uradprace.cz

Ing. Ondřej Piňous

ondrej.pinous@bm.mpsv.cz

www.portal.mpsv.cz
Betanie - křesťanská pomoc

Ing. Jitka Bednářová

jitka.bed@seznam.cz

Ing. Daniel Zásměta

daniel@zasmeta.eu

www.betanie.eu
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK

 

 

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.

fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj

Bc. Jana Leitnerová

leitnerova.jana@kr-jihomoravsky.cz

 

 
Agentura pro sociální začleňování

Mgr. Marcela Nosálová

marcela.nosalova@mmr.cz

Mgr. Jitka Pavlíková

jitka.pavlikova@mmr.cz

www.socialni-zaclenovani.cz  
Společnost Podané ruce o. p. s.

MUDr. Jiří Dolák

dolak@podaneruce.cz

Mgr. Romana Vašátková

vasatkova@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz
Zástupce ITI Brno

Ing. et Ing. Jitka Loučná

loucna.jitka@brno.cz

Ing. Petr Šašinka

sasinka.petr@brno.cz

iti.brno.cz
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.