Pracovní skupina pro RIS 3

26.3.2015 0:00

Pracovní skupina RIS 3 (funguje taktéž jako Rada pro inovace JMK, v minulosti Řídící výbor RIS JMK) je druhou z povinně ustavovaných pracovních skupin RSK JMK. Složení této pracovní skupiny bude totožné se složením Řídící skupiny pro S3 strategie, která již na území Jihomoravského kraje působí.

Úkolem této pracovní skupiny je zpracování a aktualizace tzv. Regionální inovační strategie (RIS), která představuje efektivní nástroj, jehož prostřednictvím dochází k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. RIS bude souborem opatření na řešení problémů a potřeb, které budou identifikovány na základě průzkumu podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v Jihomoravském kraji.

Složení PS pro RIS 3:

Instituce Člen Kontakt Stránky
Masarykova univerzita prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. rektor@muni.cz www.muni.cz
Mendelova univerzita v Brně prof. Danuše Nerudová, Ph.D.   www.mendelu.cz
Univerzita obrany prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. bohuslav.prikryl@unob.cz www.unob.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.

rektor@vfu.cz www.vfu.cz 
Vysoké učení technické v Brně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

stepanek.p@fce.vutbr.cz,

rektor@vutbr.cz

www.vutbr.cz
Sdružení moravských pracovišť AV ČR

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

vlcek@brno.avcr.cz www.cas.cz
JIC Petr Chládek chladek@jic.cz www.jic.cz
JIC (manažer RIS) David Uhlíř uhlir@jic.cz www.jic.cz
Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Ing. Tomáš Psota, MBA

khkjm@khkjm.cz www.khkjm.cz
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Vladimír Gašpar vladimir.gaspar@rrajm.cz www.rrajm.cz
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Miloš Šifalda milos.sifalda@jcmm.cz www.jcmm.cz
Jihomoravský kraj Jiří Hlavenka

hlavenka.jiri@jmk.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK

Ivo Minařík
(garant pracovní skupiny)

minarik.ivo@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno Tomáš Koláčný kolacny.tomas@brno.cz www.brno.cz
Statutární město Brno František Kubeš kubes.frantisek@brno.cz www.brno.cz
Honeywell Tomáš Szaszi   www.honeywell.com
Alta Vladimír Plašil office@alta.cz www.alta-invest.cz
Thermo Fisher Scientific Hynek Peřina   www.thermofisher.com
RedHat Michal Šmid   www.redhat.com
BioVendor Michal Kostka kostka@biovendor.cz www.biovendor.cz
Tescan Orsay Holding Jaroslav Klíma info@tescan.cz www.tescan.com
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.