Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost

26.3.2015 0:00

Primárním úkolem pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost je zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) dle stanovených pokynů a harmonogramu.

Dle metodického pokynu pro KAP bude pracovní skupina složena ze zástupců klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území kraje. Přisestavování této platformy bude zajištěna reprezentativnost z pohledu vzdělávání v regionu (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru, kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NÚV, zástupce ITI, zástupci MAP atd.).

Složení PS pro vzdělávání a zaměstnanost:

Instituce Člen Náhradník Stránky

Odbor školství KrÚ JMK

Mgr. Hynek Nespěšný
(garant pracovní skupiny)

nespesny.hynek@jmk.cz

RNDr. Hana Slobodníková

slobodnikova.hana@jmk.cz

 www.jmk.cz

Masarykova univerzita

Bc. Kristina Dvořáková

k.dvorakova@rect.muni.cz

Mgr. Marcela Vrchotová

vrchotova@rect.muni.cz

www.muni.cz
Statutární město Brno

PhDr. Marie Klusoňová

klusonova.marie@brno.cz

Mgr. Irena Hudcová

hudcova.irena.osmt@brno.cz

www.brno.cz
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.

fiser.pavel@jmk.cz

 

 

www.jmk.cz
ANNO JMK

Ing. Ivo Brzobohatý

ivobrzo@seznam.cz

PhDr. Milada Pelajová

milada.pelajova@seznam.cz

www.annojmk.cz
Odbor školství KrÚ JMK

Mgr. Lucien Rozprým

rozprym.lucien@jmk.cz

Mgr. Oldřich Vybíral

vybiral.oldrich@jmk.cz

www.jmk.cz
Zástupce pro gymnázia

Mgr. Miroslav Marek

marek@gymkren.cz

Mgr. Jan Kaplan

kaplan@gymkren.cz

 
Zástupce pro střední odborné školy

Ing. Ladislav Němec

ladislav.nemec@sokolska.cz

PaeDr. Libor Havelka

libor.havelka@spssbrno.cz

 
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

RNDr. Miloš Šifalda

milos.sifalda@jcmm.cz

Ing. Michael Doležal

michael.dolezal@jcmm.cz

www.jcmm.cz
Zástupce ITI Brno

Ing. Petr Šašinka

sasinka.petr@brno.cz

 

iti.brno.cz
Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Ing. Tomáš Psota

psota@khkjm.cz

Mgr. Petr Kostík

p.kostik@volny.cz

www.khkjm.cz
Úřad práce ČR

RNDr. Josef Pitner, Ph.D.

josef.pitner@bm.mpsv.cz

RNDr. Jiří Fukan, Ph.D.

jiri.fukan@bm.mpsv.cz

www.portal.mpsv.cz
Centrum vzdělávání všem

Mgr. Hana Rozprýmová

hana.rozprymova@jcmm.cz

Martin Majcík

majcik@vzdelavanivsem.cz

www.vzdelavanivsem.cz
Zástupce EVVO a zájmového vzdělávání

Mgr. Hana Korvasová

hana.korvasova@lipka.cz

Mgr. Jiří Vorlíček

jiri.vorlicek@lipka.cz

www.lipka.cz
EU SERVIS

Ing. Jan Šild

sild@euservis.cz

Ing. Petr Volek, Ph.D.

volek@euservis.cz

www.euservis.cz
Liga lidských práv

Mgr. Karel Lach

karel.lach@llp.cz

 

www.llp.cz
Agentura pro sociální začleňování

Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.

doubravka.pichrtova@mmr.cz

Mgr. Marek Zemský

zemsky.marek@vlada.cz

www.socialni-zaclenovani.cz
Asociace ředitelů církevních škol

Mgr. David Kasan

kasan@grohova.cz

nenominován  
Gymnázium J.G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, š.p.o.

Ing. Ivo Procházka

studijni@skolskykomplex.cz​, prochazka@skolskykomplex.cz 

nenominován www.skolskykomplex.cz
Pedagogická fakulta MU

nenominován

nenominován www.ped.muni.cz
Jihomoravské inovační centrum

David Marek

marek@jic.cz

nenominován www.jic.cz
Národní pedagogický institut České republiky (P-AP)

Mgr. Lenka Řeháková, Ph.D.

lenka.rehakova@npicr.cz

nenominován

www.npicr.cz
Krajské sdružení NS MAS

Mgr. Jiří Hrubý

masbobrava@gmail.com

PhDr. Libuše Beranová

liba.beranova@tiscali.cz

www.nsmascr.cz

Národní pedagogický institut České republiky (KP Brno)

Mgr. David Macek

david.macek@npi.cz

Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.

martina.ondrouchova@npi.cz

www.npicr.cz
Odbor školství KrÚ JMK

Ing. Erika Dittrichová, DiS.

dittrichova.erika@jmk.cz

nenominován

www.jmk.cz

Česká školní inspekce

PhDr. Irena Borkovcová, MBA

Irena.Borkovcova@csicr.cz

Mgr. Ivana Přichystalová

Ivana.prichystalova@csicr.cz

www.csicr.cz
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.