2015

26.3.2015 0:00

Přehled jednání RSK JMK v roce 2015:

7.4.2015

26.6.2015

2.10.2015

11.12.2015

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.