2014

26.3.2015 0:00

V roce 2014 se uskutečnila 2 jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje:

1. jednání RSK JMK 31.3.2014

2. jednání RSK JMK 12.12.2014

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.