Náhradníci RSK JMK

26.3.2015 0:00

V tabulce níže uvádíme přehled náhradníků RSK JMK nominovaných za jednotlivé členské instituce RSK JMK.  

Instituce Jméno a přijmení E-mail Web
Jihomoravský kraj Ing. Ludmila Hrachovinová hrachovinova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Ivo Minařík, MPA minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj JUDr. Roman Heinz, Ph.D. heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj PhDr. Petr Horehleď

horehled.petr@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Rostislav Snovický snovicky.rostislav@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno Bc. Tomáš Koláčný kolacny.tomas@brno.cz www.brno.cz
SMOČR* Ing. Jiří Lukášek lukasek@rousinov.cz www.smocr.cz
SMOČR* Ing. Jiří Crha crha@blansko.cz www.smocr.cz
SMOČR* Ing. Jaroslav Dohnálek jaroslav.dohnalek@boskovice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Ing. Lubomír Šmíd obec@kobylnice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Zdeněk Tesařík starosta@tvrdonice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Ing. Petr Slavík starosta@jezerany-marsovice.cz www.smocr.cz
Sdružení místních samospráv ČR Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. matejova@smscr.cz www.smocr.cz
SPOV** Ing. Stanislav Kamba starosta@visky.cz www.smocr.cz
JIC*** Milad Abassi abassi@jic.cz www.jic.cz
Krajská síť NS MAS Mgr. Martin Braun braun@podbrnensko.cz

www.nsmascr.cz

Krajská hospodářská komora Ing. Tomáš Psota khkjm@khkjm.cz www.khkjm.cz
ANNO ČR**** Ing. Jitka Bednářová jitka.bed@seznam.cz www.annojmk.cz
MZLU Brno Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. vojtech.adam@mendelu.cz www.mzlu.cz
Agentura pro sociální začleňování Mgr. Jitka Pavlíková jitka.pavlikova@mmr.cz www.vlada.cz
Úřad práce ČR - krajská pobočka RNDr. Jiří Fukan jiri.fukan@bm.mpsv.cz www.mpsv.cz
Svaz vinařů ČR Ing. Martin Půček martin.pucek@svcr.cz

www.svcr.cz

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Monika Lidmerová

lidmerova@ccrjm.cz

www.ccrjm.cz

 *SMOČR - Svaz měst a obcí České republiky

** Spolek pro obnovu venkova

***Jihomoravské inovační centrum

**** Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.