Členové RSK JMK

26.3.2015 0:00

 Členy Regionální stálé konference jmenují členské instituce vyjmenované ve Statutu RSK JMK. V tabulce níže uvádíme seznam členů RSK JMK nominovaných jednotlivými členskými institucemi RSK JMK.

Instituce Jméno a příjmení E-mail Web

Jihomoravský kraj
předseda RSK JMK, zástupce RSK JMK v Národní stálé konferenci

JUDr. Bohumil Šimek hejtman@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Petr Hýbler hybler.petr@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Jan Vitula vitula.jan@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Martin Maleček malecek.martin@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Bc. Roman Hanák hanak.roman@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno JUDr. Markéta Vaňková vankova.marketa@brno.cz www.brno.cz
SMOČR* Mgr. František Lukl, MPA f.lukl@mukyjov.cz, starosta@mukyjov.cz www.smocr.cz
SMOČR* MVDr. Zdeněk Wetter starosta@kunstat-mesto.cz www.smocr.cz
SMOČR* Rostislav Koštial kostial@mikulov.cz www.smocr.cz
SMOČR* Mgr. Libor Beránek starosta@sokolnice.cz www.smocr.cz
SMOČR* RNDr. Libor Kabát starosta@lednice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Richard Janderka starosta@vedrovice.cz www.smocr.cz
Sdružení místních samospráv ČR Mgr. Antonín Okénka

starosta.novalhota@seznam.cz

www.smscr.cz
SPOV** PaedDr. Zdeněk Peša starosta@olesnice.cz www.spov.org
JIC*** Mgr. David Marek marek@jic.cz www.jic.cz
Krajská síť NS MAS

Mgr. Hana Tomanová

tomanova@slavkovskebojiste.cz

www.nsmascr.cz
Krajská hospodářská komora Ing Michal Štefl khkjm@khkjm.cz www.khkjm.cz
ANNO ČR**** Jaromír Hron hron@annojmk.cz www.annojmk.cz
Masarykova univerzita doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. prorektor.rozvoj@muni.cz www.muni.cz
Agentura pro sociální začleňování Mgr. Jan Mochťák mochtak.jan@vlada.cz www.vlada.cz
Úřad práce ČR - krajská pobočka RNDr. Josef Pitner, Ph.D. josef.pitner@bm.mpsv.cz www.mpsv.cz
Svaz vinařů ČR JUDr. Tibor Nyitray tibor.nyitray@svcr.cz

www.svcr.cz

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.   Ing. Pavla Pelánová pelanova@ccrjm.cz www.ccrjm.cz

* SMOČR - Svaz měst a obcí České republiky

** SPOV - Spolek pro obnovu venkova

*** JIC - Jihomoravské inovační centrum

**** ANNO ČR - Asoociace nestátních neziskových organizací v ČR

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.