Členové RSK JMK

26.3.2015 0:00

 Členy Regionální stálé konference jmenují členské instituce vyjmenované ve Statutu RSK JMK. V tabulce níže uvádíme seznam členů RSK JMK nominovaných jednotlivými členskými institucemi RSK JMK.

Instituce Jméno a příjmení E-mail Web

Jihomoravský kraj
předseda RSK JMK, zástupce RSK JMK v Národní stálé konferenci

Mgr. Jan Grolich hejtman@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Lukáš Dubec dubec.lukas@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Jiří Nantl, LL.M. nantl.jiri@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Jan Zámečník zamecnik.jan@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Martin Maleček malecek.martin@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno JUDr. Markéta Vaňková vankova.marketa@brno.cz www.brno.cz
SMOČR* Mgr. František Lukl, MPA f.lukl@mukyjov.cz, lukl.frantisek@jmk.cz www.smocr.cz
SMOČR* MVDr. Zdeněk Wetter starosta@kunstat-mesto.cz www.smocr.cz
SMOČR* Rostislav Koštial kostial@mikulov.cz www.smocr.cz
SMOČR* Mgr. Libor Beránek starosta@sokolnice.cz www.smocr.cz
SMOČR* RNDr. Libor Kabát starosta@lednice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Richard Janderka starosta@vedrovice.cz www.smocr.cz
Sdružení místních samospráv ČR Mgr. Antonín Okénka

starosta.novalhota@seznam.cz

www.smscr.cz
SPOV** PaedDr. Zdeněk Peša starosta@olesnice.cz www.spov.org
JIC*** Dr. David Uhlíř uhlir@jic.cz www.jic.cz
Krajská síť NS MAS

Mgr. Hana Tomanová

tomanova@slavkovskebojiste.cz

www.nsmascr.cz
Krajská hospodářská komora Ing Michal Štefl khkjm@khkjm.cz www.khkjm.cz
ANNO ČR**** Jaromír Hron hron@annojmk.cz www.annojmk.cz
Masarykova univerzita doc. Ing. Vladimír Žítek vladimir.zitek@econ.muni.cz www.muni.cz
Agentura pro sociální začleňování Mgr. Jan Mochťák jan.mochtak@mmr.cz www.vlada.cz
Úřad práce ČR - krajská pobočka RNDr. Josef Pitner, Ph.D. josef.pitner@bm.mpsv.cz www.mpsv.cz
Svaz vinařů ČR PhDr. Martin Chlad martin.chlad@svcr.cz

www.svcr.cz

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.   Bc. Martina Grůzová, MSc. gruzova@ccrjm.cz www.ccrjm.cz
Biskupství brněnské Mgr. Lucie Oprchalová oprchalova@biskupstvi.cz www.biskupstvi.cz

* SMOČR - Svaz měst a obcí České republiky

** SPOV - Spolek pro obnovu venkova

*** JIC - Jihomoravské inovační centrum

**** ANNO ČR - Asoociace nestátních neziskových organizací v ČR

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.