Semináře, školení v roce 2019

26.3.2015 0:00

V rámci projektu "Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje II" proběhly v roce 2019 tyto semináře a pracovní setkání:

 • Odborný seminář "Výsadba zeleně v jihomoravské krajině"
 • Pracovní setkání se zástupci mikroregionů
 • Pracovní setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajských ůřadů
 • Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje
 • Jednání regionalistů ORP v Jihomoravském kraji
 • seminář Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření s vodou v Jihomoravském kraji
 • seminář "Plánované dotační programy JMK 2020"
 • seminář "Predikce trhu práce - KOMPAS"
 • Regionální sympozium "Dotační možnosti pro obce našeho kraje"
 • Expertní setkání k tvorbě strategické vize a cílů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
 • Diskuzní seminář rozvoj talentu zaměstnanců na příkladech dobré praxe
 • seminář "EuroVelo trasy v území Jihomoravského kraje"
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.