11. zasedání RSK JMK

17.3.2017 0:00

V pátek 24. března 2017 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, v Brně uskutečnilo 11. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Zasedání se zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje Ing. Klára Dostálová a náměstek pro řízení sekce evropských programů Mgr. Zdeněk Semorád. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete na odkazech níže.

Pozvánka

Zápis včetně příloh

Prezenční listina

          

            

           

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.