Metodické pokyny, dokumenty

26.3.2015 0:00

Národní dokument k území dimenzi

  • Územní dimenze je Strategií regionálního rozvoje ČR 2014–2020 chápána jako realizace priorit a opatření dotačních programů s ohledem na regionální diferenciace a docílení tak efektivnější podpory konkurenceschopnosti a řešení sociálních a environmentálních

    aspektů. Ministerstvo pro místní rozvoj k tomuto tématu zřídilo web www.uzemnidimenze.cz.

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Připravované národní dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.