Pracovní skupiny RSK JMK

26.3.2015 0:00

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) může dle bodu 6 čl. 3 Statutu RSK JMK vytvořit dočasné pracovní skupiny za účasti představitelů regionálních, hospodářských, sociálních partnerů a zájmových sdružení.

Pracovní skupiny jsou tematické a řeší vždy určitou problematiku, kterou lze považovat za důležitou z hlediska územního rozvoje daného kraje. Zpravidla se také jedná o oblasti, ve kterých působí celá řada aktérů. Pracovní skupiny RSK JMK tedy představují platformu, na které se tito aktéři mohou setkávat a diskutovat dílčí témata a aktivity Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje, vybírat a sledovat strategické projekty pro danou oblast.

Podle metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR ustavují Regionální stálé konference povinně minimálně 2 pracovní skupiny:

1) pracovní skupinu pro vzdělávání a zaměstnanost,

2) pracovní skupinu pro RIS 3.

Na svých dalších zasedáních se členové RSK JMK shodli na vytvoření dalších tří pracovních skupin:

1) pracovní skupiny pro sociální oblast,

2) pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu,

3) pracovní skupiny pro životní prostředí.

4) pracovní skupina pro zdravotnictví

5) pracovní skupina Brownfieldy

Na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla ustavena také pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.