Jednání RSK JMK

26.3.2015 0:00

Zasedání RSK JMK se konají minimálně dvakrát ročně, v případě potřeby lze členy RSK svolat častěji.

Přehled jednání RSK JMK:

2022

25. února 2022

27. května 2022

21. října 2022

 

2021

26. března 2021 od 9:00 hod.

28. května 2021 od 9:00 hod.

24. září 2021 od 9:00 hod.

 

2020

28. 2. 2020

26. 6. 2020 mimořádná změna termínu 21. zasedání RSK JMK

27. 11. 2020 termín zasedání zrušen

 

2019

22. 2. 2019

21. 6. 2019

27.9. 2019

 

2018

23. 2. 2018

25. 6. 2018 mimořádná změna termínu 15. zasedání RSK JMK

21. 9. 2018

 

2017

13. 1. 2017

24. 3. 2017

23. 6. 2017

22. 9. 2017

 

2016

18. 3. 2016

24. 6 . 2016

23. 9. 2016

 

2015

7. 4. 2015

26. 6. 2015

2. 10. 2015

11.12.2015

 

2014

31. 3. 2014

12. 12. 2014

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.