10. zasedání RSK JMK

29.11.2016 0:00

Pod vedením hejtmana a předsedy Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) Bohumila Šimka se v pátek 13. ledna 2017 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 10. pracovní jednání této neformální instituce.
Na konferenci zazněly například informace k čerpání fondů EU na jižní Moravě v programovém období 2014 – 2020 nebo ke strategiím Místních akčních skupin v území kraje.

Pozvánka

Zápis včetně příloh můžete nalézt zde.

    

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.