2017

29.11.2016 0:00

Přehled jednání RSK JMK v roce 2017:

13. 1. 2017

24. 3. 2017

23. 6. 2017

22. 9. 2017

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.