9. pracovní jednání RSK JMK

30.8.2016 0:00

 V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pátek 23. září 2016 za účasti hejtmana JUDr. Michala Haška a radního Václava Božka uskutečnilo 9. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.

Ústředním bodem byly výsledky jednání pracovních skupin regionální stálé konference v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání a zaměstnanosti,  dopravní infrastruktuře, dále Krajský akční plán, zástupce MMR poskytli informace k programovému období 2014-2020, naplňování  ISR BMO, Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje a aktuální problémy, kterým čelí MAS.

 

 

Pozvánka

 

Zápis včetně příloh k 9. pracovnímu jednání je ke stažení zde.

Prezenční listina

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.