8. pracovní jednání RSK JMK

15.6.2016 0:00

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pátek 24. června 2016 za účasti náměstka hejtmana Romana Celého a radního Václava Božka uskutečnilo 8. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.

Ústředním bodem byly výsledky jednání pracovních skupin regionální stálé konference v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání a zaměstnanosti, sociální oblasti, dopravní infrastruktuře a regionální inovační strategii.

 

Pozvánka

 

Zápis včetně všech příloh je ke stažení zde

Prezenční listina

    

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.