7. pracovní jednání RSK JMK

19.2.2016 0:00

Za účasti představitelů kraje – náměstka hejtmana Romana Celého a radního Václava Božka – se v brněnském sídle krajského úřadu v pátek 18. března 2016 uskutečnilo 7. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Konference řešila zejména čerpání fondů EU na jižní Moravě v období 2014 - 2020. Zazněly informace o vyhlášených a připravovaných výzvách jednotlivých operačních programů, projednávaly se rovněž aktuální informace o strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a celého jihomoravského kraje.

 

Pozvánka

Zápis

Přílohy k zápisu:

Příloha č. 1 - Statut a jednací řád PC CR

Příloha č. 2 - Aktualizace Akčního plánu RIS JMK

Příloha č. 3 - Prezentace MMR

Příloha č. 4 - Prezentace statutárního města Brna

Příloha č. 5 - Prezentace MAS JMK

Příloha č. 6  - Prezentace aktuálně vyhlášené výzvy

Příloha č. 7 - Odpověď ředitele odboru řízení programů ESF

Příloha č. 8 - Odpověď ředitele SZIF a MAS

Příloha č. 9 - Odopovědi jednotlivých ministerstev - MZ, MMR, MŠMT, MV, MK

Příloha č. 10 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace "Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje"

Příloha č. 11 - Podmínky ralizace projektu "Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoraskéh kraje"

 

Prezenční listina

     

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.