Seminář k příkladům dobré praxe a možností financování adaptačních opatření na změnu klimatu - 24.3.2022

29.3.2022 13:30

Program semináře byl zaměřen na proces plánování komplexních adaptačních opatření v zastavěném území a volné krajině, praktických zkušenostech spojených s realizací adaptačních opatření získaných od konkrétních realizátorů a představení možností k jejich financování (OPŽP, národní programy MŽP, DP Jihomoravského kraje). 

Cílová skupina: zástupci obcí, měst, MAS a dobrovolných svazků obcí, organizace zřizované obcemi

Místo konání semináře: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 045A (-2. patro, snížené podlaží).

Den a doba konání semináře: 24. března 2022, 9:00-12:00 hod.

Jednotlivé prezentace s informacemi ze semináře jsou dostupné ke stažení zde.

 

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.