Konzultační seminář pro potenciální žadatele do programu IROP 2021-2027_2.3.2022

2.3.2022 0:00

Cílová skupina: zástupci odborů KrÚ JMK a zřizované příspěvkové organizace

Místo konání semináře: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 045A (-2. patro, snížené podlaží).

Den a doba konání semináře: 2. března 2022, 9:00-11:30 hod.

 

Program semináře:

 

9:00

Přivítání účastníků

(Ing. Ivo Minařík, MPO, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK)

9:05–10:05

Představení vybraných specifických cílů IROP 2021-2027 s ohledem na připravované projekty

(Mgr. Ljubomir Džingozov, ředitel územního odboru IROP pro JMK)

10:05–10:30

Diskuse

10:30–11:30

Individuální konzultace k připravovaným projektům

(tým pracovníků územního odboru IROP pro JMK)

 

Kontakty:

silnice, telematika, cyklostezky (SC 3.1 a SC 2.1)

Ing. Michaela BROŽOVÁ, tel.: 499 420 602 / 735 157 809, michaela.brozova@crr.cz

 

zdravotnictví (SC 4.3)

Ing. Andrea FALTUSOVÁ, tel.: 485 226 169 / 731 596 413, andrea.faltusova@crr.cz

Ing. Markéta LUTOVSKÁ, tel.: 485 226 170 / 731 596 415, marketa.lutovska@crr.cz

 

e-government a kyberbezpečnost (SC 1.1)

Ing. Lucie PETRŽELKOVÁ, tel.: 381 670 026 / 734 411 570, lucie.petrzelkova@crr.cz

 

IZS (SC 2.3)

Ing. Anna KREUTZIGER, tel.: 225 855 352 / 731 628 226, anna.kreutziger@crr.cz

 

vzdělávání (SC 4.1)

Mgr. Darina ŠKODOVÁ, tel.: 518 770 232 / 602 580 065, darina.skodova@crr.cz

 

sociální služby, deinstitucionalizace (SC 4.2)

Mgr. Vladimíra VOKURKOVÁ KOŠKOVÁ, tel.: 225 855 267, vladimira.vokurkovakoskova@crr.cz

 

 

 

Prezentace s informacemi z konztultačního semináře je dostupná ke stažení zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.