2022

16.2.2022 0:00

Zasedání RSK JMK se konají minimálně dvakrát ročně, v případě potřeby lze členy RSK svolat častěji.

Přehled jednání RSK JMK:

2022

25. února 2022

27. května 2022

21. října 2022

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.