Pracovní skupina Brownfieldy

4.2.2022 0:00

Pracovní skupina Brownfieldy byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj a zkvalitňování připravenosti projektů k regeneraci brownfield v území Jihomoravského kraje. Pracovní skupinou budou vybírány, konzultovány a sledovány strategické projekty v oblasti brownfield. Jedná se o osmou pracovní skupinu v rámci Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.

Zápis z on-line jednání k přípravě projektů k regeneraci brownfield v území Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo dne 14. února 2022 naleznete pod tabulkou Složení PS Brownfieldy. 

Vznik PS Brownfieldy byl schválen na 25. zasedání RSK JMK, které se konalo dne 25. února 2022.

Instituce                                    Člen Náhradník Stránky

Jihomoravský kraj           

Ing. Jan Zámečník

 

www.jmk.cz

Jihomoravský kraj      

Ing. Ivo Minařík, MPA

 

www.jmk.cz
Jihomoravský kraj    

Ing. Miloš Pydych

 

www.jmk.cz
Jihomoravský kraj  

Ing. arch. Jana Janíková

 

www.jmk.cz
RRAJM

Mgr. Jan Hladík

 

www.rrajm.cz
SMB

Mgr. Martin Vrána

 

www.brno.cz
SMB

Mgr. Jana Línová

 

www.brno.cz
SMB

Mgr. Bc. Martina Pacasová

 

www.brno.cz

CzechInvest

Ing. Vít Čermák

 

www.czechinvest.org
CzechInvest

David Petr

 

www.czechinvest.org
Krajská hospodářská komora jižní Moravy Ing. Tomáš Psota   www.khkjm.cz
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.