Regionální sympozium "Dotační příležitost pro Vaši obec" - 27.1.2022

27.1.2022 0:00

Cílová skupina: zástupci obcí a měst Jihomoravského kraje

Forma semináře: online prostřednictvím aplikace MS Teams

Den a doba konání semináře: 27. ledna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin

Program sympozia:

08:50 – 09:00 Přihlášení účastníků

09:00 – 09:10 Přivítání účastníků  (Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje).

09:10 - 10:40 Integrovaný regionální operační program 2021-2027, diskuze (Mgr. Ljubomir Džingozov, ředitel Územního odboru IROP pro Jihomoravský kraj)

  • Prezentace Integrovaného regionálního operačního programu
  • Konzultační služby Centra pro regionální rozvoj ČR

10:40 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Operační program Životní prostředí 2021-2027, diskuze (Ing. Martin Kubica
ředitel sekce realizace projektů ochrany životního, Státní fond životního prostředí ČR)

  • Prezentace Operačního programu Životní prostředí
  • Konzultační služby Státního fondu ŽP ČR

 

Prezentace s informacemi z regionálního sympozia naleznete ke stažení zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.