Seminář „Dotační příležitosti pro obce v roce 2022“

10.11.2021 0:00

Cílová skupina: zástupci obcí a měst Jihomoravského kraje

Místo konání semináře: v administrativním a školícím centru Cejl 530/73, Brno aula 117 (I. podlaží)

Den a doba konání semináře: 9. listopadu 2021 od 9:00 do 11:45 hodin

 

Program semináře:

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 09:05 Přivítání účastníků - Ing. Ivo Minařík, MPA vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK

09:05 – 10:00 Podpora rozvoje regionů 2022, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2022 - Ing. Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů MMR

10:00 – 10:15 Přestávka (občerstvení)

10:45 – 11:45 Dotační programy Jihomoravského kraje 2022 - Ing. Ivo Minařík, MPA vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK

 

Seminář byl organizován v rámci projektu Jihomoravského kraje „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III“, který je spolufinancován z Operačního programu Technická pomoc pro období 2014 - 2020.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.