2016

12.1.2016 0:00

Přehled jenání RSK JMK v roce 2016:

18. 3. 2016

24. 6. 2016

23. 9. 2016

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.