6. pracovní jednání RSK JMK

12.1.2016 0:00

Pod vedením hejtmana a předsedy RSK JMK Michala Haška se v pátek 11. prosince 2015 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 6. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

„Konference řešila čerpání fondů EU na jižní Moravě v období 2014 - 2020. Zástupci ministerstva pro místní rozvoj informovali o již vyhlášených 110 výzvách v ČR a také o připravovaných výzvách, k nimž vznášíme připomínky. Podpořili jsme požadavek univerzit na změnu podmínek programu OP PIK Aplikace, nejsme spokojeni s pomalou cerifikací místních akčních skupin ze strany SZIF (MZe) a žádáme možnost financování doprovodné infrastruktury u národních kulturních památek a památek UNESCO,“ informoval o průběhu jednání hejtman Michal Hašek.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

 

 

Pozvánka na 6. jednání RSK JMK

 

Zápis

Přílohy k zápisu:

 

Příloha č. 1 - Pozvánka na jednání PS životní prostředí

Příloha č. 2 - Seznam témat ŽP dle priorit

Příloha č. 3 - Prezentace za PS vzdělávání a zaměstnanost

Příloha č. 4 - Aktualizace Akčního plánu RIS JMK

Příloha č. 5 - Problematika projektů OP PIK Aplikace

Příloha č. 6 - Mapa sociálně vyloučených lokalit ČR

Příloha č. 7 - Prezentace MMR

Příloha č. 8 - Prezentace města Brna

Příloha č. 9 - Přehled standardiozovaných MAS

Příloha č. 10 - Prezentace JMK

 

 

Prezenční listina

 

      

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.