23. zasedání RSK JMK

21.5.2021 0:00

Dnes 28. května 2021 od 9:00 hod. se uskuteční 23. zasedání Regionální stálé konference v sdíle Krajského úřadu Jihomoravského kraje v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Program

23. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) konaného dne 28. května 2021

(kombinace formy prezenčního a on-line jednání)

 

OBSAH

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Personální složení PS RSK JMK

 3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK JMK a doplnění personálního obsazení RSK JMK          

 4. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK

 5. Schválení rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování MAP III

 6. MMR – Informační systém projektových záměrů, „Rámec pro posilování administrativní kapacity implementační struktury evropských fondů v programovém období 2021-2027“, „Územní dimenze v operačních programech 2021+“ a aktuální informace,

 7. MPO – Národní plán obnovy 2020-2026

 8. Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti    

 9. Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje

 10. Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (finální verze)

 11. Diskuze a závěr

 

 

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.