Pracovní skupina Zdravotnictví

12.5.2021 0:00

Pracovní skupina Zdravotnictví byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina zdravotnictví poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj a zkvalitňování zdravotnictví, které v Jihomoravském kraji zajišťují různí poskytovatelé. Pracovní skupinou budou vybírány, konzultovány a sledovány strategické projekty v oblasti zdravotnictví. Jedná se o sedmou pracovní skupinu v rámci Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.

 

Složení PS Zdravotnictví bere na vědomí na 23. zasedání RSK JMK dne 28. května 2021. Proto bude složení doplněno po zasedání.

Instituce Člen Náhradník Stránky

Jihomoravský kraj

Mgr. Luboš Císař
(garant pracovní skupiny)

cisar.lubos@jmk.cz

 

www.jmk.cz.cz

Nemocnice Znojmo, p.o.

 

 

 
Nemocnice Břeclav, p.o.

 

 

 
Masarykova univerzita

 

 

 

 
Fakultní nemocnice u sv. Anny, p.o.

 

 

 
Zdravotní záchranná služba, p.o.

 

 

 
Nemocnice Kyjov, p.o.

 

 

 
Magistrát města Brna

 

 

 
Fakultní nemocnice Brno, p.o.

 

 

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, p.o.

 

 

 

 
Úrazova nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.      
Nemocnice Blansko, p.o.      
Nemocnice Boskovice, p.o.      
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.