+ 22. zasedání RSK JMK

22.9.2020 0:00

Z důvodu krajských voleb byl změněn termín 22. zasedání RSK JMK.

Nový termín zasedání je 27. listopadu 2020 od 9:00 hod.

Dle Statutu a Jednacího řádu bude pozvánka na zasedání rozeslána měsíc před zasedáním.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.