5. pracovní jednání RSK JMK

11.9.2015 0:00

 

Pod vedením hejtmana a předsedy RSK JMK Michala Haška se v pátek 2. října 2015 uskutečnilo 5. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

"Vyhodnotili jsme přípravu projektů, schválili jsme seznam silničních projektů rekonstrukcí na silnicích druhých tříd pro podání žádostí z IROP za cca 1.4 miliardy korun a vzali jsme na vědomí záměr Jihomoravského kraje pořídit za přispění fondů EU v tomto plánovacím období nové vlakové soupravy pro regionální železniční dopravu. Ty budou po vzoru některých německých spolkových zemí ve vlastnictví regionu a v užívání smluvního partnera, který bude zajišťovat regionální železniční dopravu," řekl hejtman a předseda RSK JMK Michal Hašek.

K tématům jednání patřila také příprava zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje, vznik Pracovní skupiny pro cestovní ruch, současný stav vyjednávání o programovém období 2014-2020, schválení aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje, schválení nositelů projektů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání do vyhlášené výzvy Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání či aktuálně vyhlašované výzvy operačních programů.
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Pozvánka na 5. jednání RSK JMK

Zápis

Přílohy k zápisu:

Příloha č. 1 - Pořízení železničních vozidel

Příloha č. 2 - Seznam projektů IROP

Příloha č. 3 - Statut a jednací řád Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch

Příloha č. 4 - Složení Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost

Příloha č. 5 - Návrh aktualizace Akčního plánu RIS JMK č. 2015/1

Příloha č. 6 - Aktualizace RAP

Příloha č. 7 - Návrh nositelů projektů MAP vzdělávání dle ORP v území JMK

Příloha č. 8 - Prezentace MMR

Příloha č. 9 - Prezentace JMK

Příloha č. 10 - Návrh záměru "Zajištění činnosti RSK pro území JMK"

 

    

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.