Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch

8.3.2016 9:00

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch byla vytvořena na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pracovní skupina  poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj v oblasti cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. Pracovní skupina bude také MMR předávat informace o konkrétních potřebách rozvoje Jihomoravského kraje, bude identifikovat projektové záměry, které není možné finančně podpořit z Evropských strukturálních a investičních fondů a vydávat doporučení k zaměření národních dotačních programů zaměřených na podporu cestovního ruchu.

Statut a jednací řád Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch, schválený dne 18. 3. 2016 Regionální stálou konferencí pro území Jihomoravského kraje můžete nalézt zde.

Složení PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

Instituce Člen Náhradník Stránky

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

Bc. Martina Grůzová, MSc.
(garant pracovní skupiny)

gruzova@ccrjm.cz

Monika Lidmerová

lidmerova@ccrjm.cz

 www.ccrjm.cz

Jihomoravský kraj

Mgr. František Lukl, MPA

lukl.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

nenominován www.kr-jihomoravsky.cz
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Mgr. Libor Opluštil

libor.oplustil@rrajm.cz

Mgr. Miroslav Legner

miroslav.legner@rrajm.cz

www.rrajm.cz
Jihomoravský kraj

Ing. Ivana Lukášková

lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz

nenominován www.kr-jihomoravsky.cz
Letiště Brno a. s.

Martin Vild

martin.vild@brno-airport.cz

Mgr. Eliška Mikulášková

eliska.mikulaskova@brno-airport.cz

www.brno-airport.cz
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Mgr. Dagmar Šnajdarová

snajdarova.dagmar@npu.cz

nenominován www.npu.cz
Asociace turistických informačních center ČR

Ing. Dita Hojačová

d.hojacova@mukyjov.cz

nenominován

www.aticcr.cz
MAS Moravský kras

Jozef Jančo

jozef.janco@seznam.cz

Petr Revenda

masmk@seznam.cz

www.mas-moravsky-kras.cz
ECEAT

Mgr. Pavel Pichler

pavel@eceat.cz

nenominován www.eceat.cz
Magistrát města Brna

Kristýna Černá

cerna.kristyna@brno.cz

Mgr. Bc. Jakub Geisler

geisler.jakub@brno.cz

www.brno.cz
Klub českých turistů

Ing. Pavel Rabušic

pavel.rabusic@volny.cz

nenominován www.kct.cz
Asociace průvodců ČR

Ing. Marina Sedláková

marinas@seznam.cz

Martina Zdražilová

 

www.asocacepruvodcu.cz
Biskupství brněnské

Bc. Petra Dolíhalová

dolihalova@biskupstvi.cz

Mgr. Zlata Keprtová

keprtova@biskupstvi.cz

www.biskupstvi.cz
Asociace hotelů a restaurací ČR

Beatrice Vojtková

vojtkova@hotelinternational.cz

Michal Říčánek

ricanek@hotelinternational.cz

www.ahrcr.cz
ANNO JMK

Gerta Mazalová

gerta.mazalova@seznam.cz

Michal Lepka

info@annojmk.cz

www.annojmk.cz
Asociace cestovních kanceláří ČR

Michal Veber

michal.veber@ackcr.cz

Martina Košlíková

martina.koslikova@ackcr.cz

www.ackcr.cz
Veletrhy Brno

Ing. Petr Maliňák

pmalinak@bvv.cz

Mgr. Jan Kuběna

jkubena@bvv.cz

www.bvv.cz
Národní vinařské centrum

Ing. Pavel Krška

pavel.krska@vinarskecentrum.cz

nenominován www.vinarskecentrum.cz
Turistické informační centrum Brno

Mgr. Jana Janulíková

janulikova@ticbrno.cz

Mgr. Petra Kovářová

kovarova@ticbrno.cz

www.ticbrno.cz


Turistické informační centrum Mikulov

Marcela Koňáková

konakova@ticmikulov.cz

nenominován

www.mikulov.cz


Zámek Slavkov u Brna

Mgr. Eva Oubělická, DiS.

reditelka@zamek-slavkov.cz

nenominován www.zamek-slavkov.cz

Masarykova univerzita -
Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Martin.Sauer@econ.muni.cz

Ing. Andrea Holešinská, Ph.D.

Andrea.Holesinska@econ.muni.cz

www.muni.cz

ZnojmoRegion, z.s.

Bc. Irena Navrkalová

tajemnik@znojmoregion.cz

Ing. Eva Nekulová

znojmoregion@muznojmo.cz

www.znojmoregion.cz
Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s.

Mgr. Radek Galousek

region@palava-lva.cz

RNDr. Libor Kabát

starosta@lednice.cz

www.palava-lva.cz

Brněnsko, z.s

Ing. Michal Burian, Ph.D.

predseda@destinace-brnensko.cz

nemoninován www.destinace-brněnsko.c

Turistická asociace Slovácko, z.s.    Zdeněk Šmýd                                                Ing. Josef Smetana                                 www.taslovacko.cz

                                                          zdenek.smyd@slovacko.cz                          smetana@jiznislovacko.cz

     DMO Moravský kras a okolí, z.s.      Ing. Ivo Stejskal                                              Karel Kamba                                https://www.moravskykras.eu

                                                               dmomk@email.cz                                           kamba@orelio.cz

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.