21. zasedání RSK JMK

9.6.2020 0:00

Dne 26. června 2020 se ukutečnilo už 21. zasedání Regionální stálé konference. Zasedání proběhlo v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Zasedání vedl pověřený člen vedením pan náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček.

Mezi body jednání byly zařazeny:

  1. výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK,

  2. opatření MZE a MŽP boje proti suchu a zadržovaní vody v krajině,

  3. MMR – probíhající opatření a návrh řešení možných dopadů COVID-19 financovaných z národních zdrojů, aktuální informace,

  4. pilotní projektové záměry s prvky SMART regionu.

 

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.