Pracovní skupina pro životní prostředí

19.5.2015 0:00

Pracovní skupina pro životní prostředí byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina bude v programovém období 2014-2020 projednávat zejména projekty připravované do Operačního programu životní prostředí. Bude rovněž platformou pro diskuse týkající se udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje.

Složení PS pro životní prostředí:

Instituce Člen Náhradník Stránky

Odbor životního prostředí KrÚ JMK

Ing. Mojmír Pehal
(garant pracovní skupiny)

pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

nenominován

www.kr-jihomoravsky.cz

 

 

 

 

 
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Mgr. Libor Opluštil

libor.oplustil@rrajm.cz

Ing. Miroslav Legner

miroslav.legner@rrajm.cz

www.rrajm.cz
Statutární město Brno

Ing. Martin Vaněček

vanecek.martin@brno.cz

Ing. Hana Zahradníčková

zahradnickova.hana@brno.cz

www.brno.cz
ANNO JMK

Ing. Vilém Jurek

vilem.jurek@rezekvitek.cz

Mgr. Ing. Petr Ledvina

petr.ledvina@veronica.cz

www.annojmk.cz
Masarykova univerzita

Mgr. Richard Hubl

hubl@rect.muni.cz

Ing. Jiří Foltýn

foltyn@rect.muni.cz

www.muni.cz
Obec Vedrovice

Richard Janderka

starosta@vedrovice.cz

nenominován www.vedrovice.cz
Krajská hygienická stanice Brno

Ing. Miroslav Staněk

miroslav.stanek@khsbrno.cz

nenominován www.khsbrno.cz
Regionální agrární komora

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

rak@rakjm.cz

nenominován www.kisjm.cz
Český hydrometeorologický ústav, pracoviště Brno

Ing. Petr Janál, Ph.D.

petr.janal@chmi.cz

RNDr. Filip Chuchma

filip.chuchma@chmi.cz

www.chmibrno.org
 

 

   
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Ing. Pavel Oppelt

oppelt@vasgr.cz

nenominován

www.vodarenska.cz

Povodí Moravy, s. p.

Ing. Miroslav Foltýn

foltyn@pmo.cz

Dr. Ing. Antonín Tůma

sekretariatrsp@pmo.cz

www.pmo.cz

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.