Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu

19.5.2015 0:00

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina  poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury pro automobilovou, veřejnou, cyklistickou i pěší dopravu na území Jihomoravského kraje.

Složení PS pro dopravní infrastrukturu:

Instituce Člen Náhradník

Stránky

Odbor rozvoje dopravy KrÚ JMK

Ing. Rostislav Snovický
(garant pracovní skupiny)

snovicky.rostislav@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Michal Franek

franek.michal@kr-jihomoravsky.cz

 www.kr-jihomoravsky.cz

ANNO JMK

Bc. Michal Lepka

lepkam@seznam.cz

Ing. Roman Dvořák

roman.dvorak@iol.cz

www.annojmk.cz
Statutární město Brno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

pospisek.pavel@brno.cz

Ing. Zdeňka Šamánková

samankova.zdenka@brno.cz

www.brno.cz
Masarykova univerzita

Ing. Jiří Foltýn

foltyn@rect.muni.cz

Bc. Kristina Dvořáková

k.dvorakova@rect.muni.cz

www.muni.cz
KORDIS JMK

Ing. Květoslav Havlík

khavlik@kordis-jmk.cz

nenominován www.kordis-jmk.cz
České dráhy, a. s.

Ing. Alan Butschek

butschek@gr.cd.cz

Ing. arch. Tomáš Neugebauer

neugebauer@rsm.cd.cz  

www.cd.cz
Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Ing. Michal Štefl

stefl@khkjm.cz

khkjm@khkjm.cz 

Ing. Tomáš Psota, MBA

psota@khkjm.cz

www.khkjm.cz
Správa a údržba silnic JMK

Ing. Zdeněk Komůrka

zdenek.komurka@susjmk.cz susjmk@susjmk.cz

nenominován     www.susjmk.cz
Zástupce soukromých dopravců

Ing. Petr Kužma

kuzma@bors.cz

nenominován www.bors.cz
Krajský cyklokoordinátor

Ing. Jaroslav Keprt

keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

nenominován www.cyklo-jiznimorava.cz
Centrum dopravního výzkumu

Ing. Veronika Valentová, Ph.D.

veronika.valentova@cdv.cz

Ing. Pavel Havránek

pavel.havranek@cdv.cz

www.cdv.cz
SŽDC

Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

brejcha@szdc.cz

Ing. Aleš Zeman

zemana@szdc.cz

www.szdc.cz

    ITI Brno                                                       Ing. Petr Šašinka                                              Kateřina Šrámková, M.A.                   iti.brno.cz

                                                                        sasinka.petr@brno.cz                                      sramkova.katerina@brno.cz

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.