20. zasedání RSK JMK

21.2.2020 0:00

Dne 28. února 2020 se ukutečnilo už 20. zasedání Regionální stálé konference. Zasedání proběhlo v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Zasedání vedl pověřený člen vedením pan náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček.

Mezi body jednání byly zařazeny:

  • personální změny RSK JMK a v pracovních skupinách RSK JMK,
  • MMR - aktuální informace k přípravě programového období 2021+,
  • informace o zasedání Národní stálé konference,
  • zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ aj.

    

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.