2020

21.2.2020 0:00

Přehled jednání RSK JMK v roce 2020:

28. února 2020 v 9:00 hod.

26. června 2020 v 9:00 hod. mimořádná změna termínu 21. zasedání

27. listopadu 2020 v 9:00 hod. termín zasedání zrušen

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.