Praktické ukázky ke zmírnění dopadů klimatických změn v jihomoravské krajině

6.12.2019 0:00

Seminář se uskutečnil dne 6. června 2019 v pavilonu G2 v rámci veletrhu URBIS Smart City.

Na semináři byly prezentovány tyto body:

Koncepce ochrany před následky sucha a plánované dotace pro obce v letech 2019-2020.

Zkušenosti s realizacemi vodohospodářských staveb v rámci pozemkových úprav.

Příklady dobré praxe z obcí Jihomoravského kraje

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.