Plánované dotační programy JMK 2020

6.12.2019 0:00

Seminář s názvem "Plánované dotační programy JMK 202" se ukutečnil dne 30. října 2019 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, v zasedací místnosti č. 045A.

Obsahem semináře byly připravované dotační programy Jihomoravského kraje na rok 2020 a zpracovaná Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.