EuroVelo trasy v území Jihomoravského kraje

6.12.2019 0:00

Na semináři byly prezentovány témata:

EuroVelo trasy 4,9,13 a projekty v území Jihomoravského kraje - Ing. Jaroslav Keprt, odbor regionálního rozvoje KÚ JMK

Marketingová strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje - Ing. Martin Šauer, Ph.D., Institut cestovního ruchu INCERU, ESF MU

Dotační programy na podporu cyklo a CR - Ing. Ivana Lukášková, Pavel Fišer, odbor regionálního rozvoje KÚ JMK

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.