Diskuzní seminář rozvoj talentu zaměstnanců na příkladech dobré praxe

6.12.2019 0:00

Seminář se konal dne 23. října 2019 v sídle Regionální hospodářské komory Brno.

Úvodní slovo pronesla paní radní Jihomoravského kraje JUDr. Jana Pejchalová a výkonná ředitelka AIVD paní Bc. Romana Nováčková.

Seminář se skládal ze tří bloků. A to Panelu odborníků a příběhů talentovaných zaměstnanců.

Po přestávce následoval blok Péče o talenty v praxi.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.