Predikce trhu práce - KOMPAS

6.12.2019 0:00

Seminář s názvem "Predikce trhu práce - KOMPAS" se konal 4. listopadu 2019 od 14:30 hod. v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, v zasedací místnosti 045A.

Úvodního slova se ujal pan náměstek hejtmana Jihomorského kraje Ing. Jak Vitula, dále představil model predikce proketu KOMPAS náměstek pro zaměstanost z Ministerstva práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňášek. Regionální profil Jihomoravského kraje - regionální platformu JMK, prezentoval pan Ing. Jan Marek, senior expert krajské platformy, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Brno.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.